Scechura
34-500 Zakopane
Krupówki 43

tel. 600 459 459
       608 207 308
Nieruchomosci Scechura


  mieszkanie
    Nowy Targ
  powierzchnia
    20 - 35 m2
         szczegóły


  mieszkanie
    Nowy Targ
  powierzchnia
    60.5 m2
         szczegóły


  działka
    Falsztyn
  powierzchnia
    816 m2
         szczegóły


  działka
    Szczawnica
  powierzchnia
    2400 m2
         szczegóły

Nowosc

projekt i wykonanie serwisu
www.kud.pl

Administrowanie i Zarządzanie NieruchomościamiFirma "Nieruchomości Scechura", posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Potwierdza to licencja zawodowa nr 19173, wydana zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą o własności lokali prowadzimy dla wspólnot mieszkaniowych pełną obsługę nieruchomości działając jako Zarząd Wspólnoty powierzony na mocy art. 18 lub Zarządca – Administrator ściśle współpracujący z Zarządem Wspólnoty wyłonionym z grona właścicieli lokali zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali.

ZAKRES CZYNNOŒCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU
 • Usługi finansowo – księgowe i administracyjne,
 • Czynności prawne,
 • Usługi techniczne,
 • Czynności mające na celu trzymanie czystości i estetyki zarządzanej nieruchomości,
 • Czynności zapewniające bezpieczeństwo zarządzanego mienia.
By nasi klienci czuli się bezpiecznie a zwłaszcza dbając o powierzone nam mienie gwarantujemy nadzór administracyjny i technologiczny. W tym celu współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe. Ponadto współpraca w zakresie ochrony mienia (na życzenie klienta) gwarantowana przez wyspecjalizowane firmy minimalizuje lub wyłącza całkowicie skutki wandalizmu.
ZAKRES CZYNNOŒCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD
Zakres czynności przekraczających zwykły zarząd a świadczony na rzecz właścicieli to między innymi opracowywanie wieloletnich planów remontowo – modernizacyjnych, m.in. modernizację lokali i części wspólnych, remonty dachów i elewacji, docieplenia budynków z uwzględnieniem możliwości wynikających z ustawy o ochronie zabytków, i inne.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zapewniamy Państwu pełen dostęp do dokumentacji nieruchomości, nieograniczony wgląd do dokumentacji księgowej, technicznej i eksploatacyjnej. W każdej chwili możecie Państwo uzyskać bieżące informacje o stanie finansowym własnej nieruchomości.
W zakresie zgromadzonych środków finansowych (saldo dodatnie budynku) na Państwa życzenie mogą być dokonywane wypłaty tytułem pożytków.
Przedstawiając powyższą ofertę prosimy o zapoznanie się z jej zakresem celem rozważenia powierzenia swej własności w zarząd. Nasza firma oferuje szeroką paletę usług, m.in.:

Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku,
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe,
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty,
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe,
 • Prowadzenie wykazu właścicieli i najemców nieruchomości,
 • Negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów.
Obsługa techniczna nieruchomości
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane,
 • Przygotowywanie i realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą,
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów oraz nadzór techniczny nad wykonaniem,
Obsługa księgowo - bankowa
 • Prowadzenie księgowości zarządzanej nieruchomości,
 • Przygotowanie i przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej,
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta,
 • Windykacja należności,
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym,
 • Bieżące informowanie Klienta (na życzenie) wysokości kosztów i przychodów nieruchomości.
Numer kontaktowy: +48 600 18 09 09


2006-2007 Scechura